DIT ZIJN WIJ!

En wij, dat betekent vanaf nu Credo Huis & JCI Zuid Limburg! Wij hebben als Kamer ons voor 3 jaar gecommitteerd aan dit prachtige initiatief in onze regio, die de ambitie, kennis, kracht en liefde in huis heeft om het verschil te maken voor (t)huisloze jongeren tussen de 18 en 24 jaar en hen zo helpt bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan in de samenleving.

Op dit moment is het Credo Huis actief in Maastricht, Parkstad (i.o.) en Pelt (België). De methodiek, de visie en de manier waarop het team van het Credo Huis, onder leiding van Eric & Monique, te werk gaat vinden wij super inspirerend en maakt wat ons betreft mega locale impact! WE LOVE IT!

Deze inspiratie willen we ook heel graag met jullie delen, daarom is het Credo Huis niet alleen het verbonden goede doel maar ook keynote tijdens BIECHTEN, 28 november 2019 in de Rebelle, een nieuw Business Culinair Event door ons georganiseerd. 


CREDO HUIS

"Wij geloven dat iedere jongere kostbaar en waardevol is, gaven en talenten heeft en tot bloei kan komen. We hebben oog en geloof voor die ene die het niet meer ziet zitten, die geen hoop en/of toekomstperspectief meer heeft. Zijn of haar geluk hebben we voor ogen. Binnen het Credo Huis willen we hieraan bijdragen.

Het Credo Huis biedt vanuit een kleinschalige aanpak een veilig (t)huis voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Samen met een team van gepassioneerde professionals, vrijwilligers en betrokken partners helpen wij jongeren bij het (her)ontdekken van hun identiteit, bekwaamheid en zelfstandigheid. Door middel van een persoonlijk groeiplan en een buddysysteem mogen (t)huisloze jongeren volledig tot hun doel komen en volwaardig re-integreren in de maatschappij".